Aktualności

2017-12-06

Certyfikat BRC gwarantujący jakość opakowań dla „PakMarkas“

Z radością informujemy, że międzynarodowe konsorcjum audytowe przyznało „PakMarkas“ certyfikat wydawany według najwyższego A stopnia zgodnie z wytycznymi BRC standardu dla opakowań i materiałów opakowaniowych (ang. Global Standard for packaging and packaging materials). Certyfikat gwarantuje, że wyprodukowane w firmie etykiety i opakowania spełniają najwyższe wymagania dotyczące jakości i bezpieczeństwa. 

Wypowiadając się o osiągnięciach i dalszych planach dyrektor generalny Virginijus Gumbaragis oznajmił:

„Wdrożenie standardu BRC dla opakowań i materiałów opakowaniowych stanowi bardzo ważne wydarzenie dla „PakMarkas“. Jest to jedno z najbardziej surowych systemów certyfikacyjnych, którego przestrzegać muszą producenci opakowań oferujący opakowania mogące bezpośrednio stykać się z żywnością. Już wiele lat drukujemy etykiety przeznaczone dla firm przemysłu żywnościowego i stanowią one część opakowania zewnętrznego. Jednakże kierunkiem naszej firmy jest drukowanie etykiet, które będą mieć bezpośredni kontakt z żywnością. Stale dostrzegamy zainteresowanie klientów takim rozwiązaniem, dlatego dzisiaj wiele uwagi poświęcamy na druk folii opakowaniowej z tłoczeniem.“

Certyfikat został przygotowany przez Brytyjskie Konsorcjum Handlu Detalicznego  (ang. British Retail Consortium – BRC) w celu zdeterminowania mocy producentów do spełnienia wymogów bezpieczeństwa żywności. Warto podkreślić, że certyfikat BRC A stopnia „PakMarkas“ uzyskał za pierwszym razem – rzadko kiedy to się firmom udaje.

Pobierz certyfikat