OCHRONA ŚRODOWISKA

Poza wysoką jakością produktów i usług nie mniej ważną rzeczą jest dbanie i zachowanie otaczającego nas środowiska. Kierując się tym założeniem, PakMarkas wdrożył system zarządzania ochroną środowiska według wymogów międzynarodowego standardu ISO14001.

Od chwili założenia przedsiębiorstwa jest uwzględniana produkcja oszczędzająca surowce i zasoby, bezpieczny transport, usuwanie odpadów i co najważniejsze stała jakość produktu. Dużo uwagi poświęca się wykorzystywanym materiałom, aby je później można byłoby przetworzyć. System zarządzania ochrony środowiska pomaga w zidentyfikowaniu oraz kontrolowaniu realnego i potencjalnego wpływu na środowisko, który może wywierać działalność spółki, produkty oraz usługi.

Pytanie do nas

Prosimy wypełnić formularz dla pytań, odpowiedź będzie przygotowana w najbliższym terminie.

Kontakt z nami