Wartości

Misja „PakMarkas“ - oferować profesjonalne rozwiązania w zakresie oznakowania, pakowania i automatyzacji.

Wizja „PakMarkas“ - niezawodna jakość oraz długotrwała współpraca, oferowanie nowości.

Wartości „PakMarkas“:

 • TROSKA O KLIENTA
  Stale i z uwagą troszczymy się o klienta, rozumiejąc, że od jego dobra również zależy nasze dobro.
 • STAŁE DOSKONALENIE SIĘ I KOMPETENCJA
  Stałe odnawianie wiedzy oraz jej zastosowanie pomaga zwyciężyć nawet w najbardziej skomplikowanych, zmieniających się warunkach.
 • PRACA ZESPOŁOWA
  Wierzymy, że pracując razem szybciej osiągniemy wspólny cel.
 • POSZANOWANIE DLA PRACOWNIKÓW I PARTNERÓW BIZNESOWYCH
  Rozumiemy, że poszanowanie zapewnia długoterminowe, niezawodne stosunki.
 • CHĘĆ PRZODOWANIA
  Jest to siła napędowa, pomagająca nam dążyć do nowych wysokości.